Ketentuan Pemilihan Paket Berdasarkan Lulusan

 

Ketentuan Pemilihan Paket SPMB Mandiri Berdasarkan Lulusan

Asal Sekolah Jurusan Sekolah Paket yang Dipilih
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) MAN IPA IPS, IPA
MAN IPS IPS
MAN Bahasa IPS
MAN Agama IPS
Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) MAK Agama IPS
Madrasah Aliyah Swasta (MAS) MAS IPA IPS, IPA
MAS IPS IPS
MAS Bahasa IPS
MAS Agama IPS
Pesantren Pesantren IPA IPS, IPA
Pesantren IPS IPS
Pesantren Agama IPS
SMA Negeri (SMAN) SMAN IPA IPS, IPA
SMAN IPS IPS
SMAN Bahasa IPS
SMA Swasta (SMAS) SMAS IPA IPS, IPA
SMAS IPS IPS
SMAS Bahasa IPS
SMK SMK Teknik IPS, IPA
SMK Pertanian IPS, IPA
SMK Farmasi IPS, IPA
SMK Ekonomi (Akuntansi, Sekretaris, Manajemen) IPS
SMK Sosial IPS
SMK Seni IPS
SMK Pariwisata (Tata Boga, Perhotelan, Busana) IPS
SMK Keperawatan IPS, IPA
SMK Analis (Bidang Sains) IPS, IPA