Ketentuan Pengubahan Data

Ketentuan pengubahan data pendaftar SPMB Mandiri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2017 JENIS PENGUBAHAN DATA STATUS CALON PESERTA Calon peserta belum melakukan pembayaran di Bank Calon peserta telah melakukan pembayaran, id dan pin masih berlaku serta belum mencetak...

Daftar Materi Ujian

Materi Ujian Paket A B C BA CB CA Tes Potensi Akademik (TPA) Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Pengetahuan Agama Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Bahasa Indonesia Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Bahasa Inggris Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Matematika IPA Ѵ Ѵ Ѵ Matematika IPS Ѵ Ѵ IPA Terpadu Ѵ Ѵ Ѵ IPS Terpadu Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Bahasa Arab Ѵ Ѵ...